پردیس بین المللی کیش (دانشگاه تهران)

مرکز زبان

پردیس بین المللی کیش (دانشگاه تهران)

آخرین خبرها

برنامه کلاسی دانشجویان ورودی جدید -بهمن 94

برنامه کلاسی دانشجویان ورودی جدید -بهمن 94

شروع کلاس ها 13 اسفند

شروع کلاس های بحث آزاد انگلیسی

شروع کلاس های بحث آزاد انگلیسی

از 14 دی ماه، چهارشنبه ها ساعت 18 در لابراتوار زبان

راه اندازی کانال تلگرام مرکز زبان

راه اندازی کانال تلگرام مرکز زبان

کانال تلگرام مرکز زبان پردیس کیش - دانشگاه تهران راه اندازی شد

برنامه كلاسي مركز زبان دانشجويان مهر 94

برنامه كلاسي مركز زبان دانشجويان مهر 94

برنامه كلاسي مركز زبان دانشجويان (ورودی قدیم) مهر94